YEŞİL MERCİİMEK UNU -1

                        TOPRAKLI YIĞINLARDA DEPOLANMASI

 

1988 Yılının  mart ayı,Yeşil mercime imalatı yapan fabrikalarda yan ürünleri,kaldırmak-

la sorumlu olan müteahhit,işini yapamıyordu.Günlük olarak kaldırması gereken yan 

ürünler (mercimek unu,mercimek kepeği)kaldırılamadığından,yeşil mercimek imalatı

durma noktasına gelmişti.Bölge Müfürlüğümüzce 15 gün içefrisinde Yeşil mercimek 

yan ürünlerinin satışı için ihaleye çıkılmasını talimatlanmıştı.Gerekli duyuru ve ilanlar

hemen yapılmış,ihale miktarı 10 bin ton yan ürün olarak belirlenmişti. ihaleden bir gün

önce,emekli öğretmen olan ve yan ürün alım satımı yapan M.S  telefonla beni aradı

G.Antep'te yem işi yapan  firmaların aralarında anlaşark ,yarın yapılacak yan ürün 

ihalesinde fiyatları düşüreceklerini söyledi.M.S beye teşekkür ettim.İhale kapalı zarfla

teklif alma yöntemiyle yapılacaktı.İhaleye çıkacak yan ürünlerin muhammen bedelleri

Yeşil mercimek unu 65.00 Tl/Ton .mercimek kepeğin de 9.00 Tl/ton olarak belirlenerek

tutanağa geçirildi.İhale komisyonu başkanlığını ben yapıyordum.Üyeler,Muhasebe 

servis şefi,Ticaret servis şefi ve Alım Muhafaza servis şefinden oluşuyordu.İhaleye 5

5 yem firması teminat yatırarak teklif vermişti.Zarflar belirtilen komisyon huzurunda açıldı

mercimek unu için en yüksek fiyat  5.00 Tl/ kepk için ise en yüksek fiyat 1.00 Tl.olarak

verilmişti.verilen fiyatlar tutağa geçirildi.Emekli öğretmen M.S nin  telefonda bana söyle-

dikleri doğrulanmıştı.Yem firmaları mercimek yan ürünlerini ucuza kapatmak için anlaş-

mışlardı.İhaleye giren yemciler Ofis binasının önünde neticeyi bekliyorlardı.

Şube Müürü odasının balkonuna çıktım.Yemcilere seslenerek,Bana bakın,İmalat yapan

fabrikalarda yan ürün birikimi olduğunu,buyüzden mecimek imalatlarımızın  durmak üzere-

olduğunu,biliyorsunuz.Bu durumu fırsat bilerek yan ürğünleri ucuza kapatmak için aranızda

anlaştığınızı biliyorum.gülünç denecek derecede  çok düşük fiyat verdiniz.

Ben TMO Şube müdürü olarak bu yan ürünleri kamyonlara yükleyip Fırat nehrine  döke-

ceğim,ama size bu fiyatlardan yan ürün satmayacağım.ihaleyi iptal ediyorum,dedim.

Çünkü piyasa fiyatlarıyla,ihalede verilen fiyatlar arasında çok büyük fark vardı.Yem firma-

ları,benim yan ürünler yüzünden  mercimek imalatlarının durmasını göze alamayacağımı

zira bu işin bir ayağının  ihracat bağlantıları olduğunu biliyorlardı,O gece ço düşündüm 

uyuyamadım,bir karar vermeliydim,Çünkü fabrikalardaki yan ürünler acilen kaldırılmazsa

mefrcimek imalatları durabilirdi,imalatın devamı için yan ürün depolarının günlül olarak

boşaltılması gerekiyordu.Sabaha karşı kararımı verdim.yan ürünlerin kaderini  bu yemci

firmaların insiyatifine bırakmamalıydım.Ben TMO yu dolayısıyla Devleti temsil ediyordum

Devlet çaresiz olamazdı,üç beş yemciye boyun eğmemeliydi.Odamın penceresinden  

şube müdürlüğümüzün ihata duvarı ile çevrili boş alanına bakıyordum.Birden aklıma mer-

cimek ununu Topraklı -polietilenli yığın şeklinde depolayabilirmiydim diye düşündüm.

İhata ile çevrilmiş Ofis sahasına 3000 bin ton civarında mercimek unu depolayabilirdim.

MUD da da bin tonluk bir yer boştu.Ancak mercimek ununu bu şekilde depolamanın Alım

ve Muhfaza İşleri izahnamesinde yeri yoktu.Ben büyük bir riske girecektim,belkide izah-

nameye aykırı işlem yapmaktan ceza da alabilecektim.Ancak G.Antep yem firmalarının

TMO nun Devlet malı sözkonusu olduğunda hiç bir şekilde taviz vermeyeceğini,görmeleri

gerekiyordu.Sabah saat 07.de Şube Alım ve Muhafaza servis Şefi Hasan Kaya'yı odama

çağırdım.Yan ürünlerin Topraklı-polietilenli olarak Ofis sahasına depolanması hususunda

mutabık kaldık.Hasan bey hemen mercimek unu depolayacağımız yığın yerlerini tesbit ve

yaptırmak için harekete geçti.İlk etapta bin ton mercimek ununu dökme olarak MUD a 

taşımaya karar verdik.saat 08 itibariyle Şubemizde bulunan 2 adet Bölge kamyonu ile

mercimek unlarını  taşımaya başladık.İmalat yapan fabrikaların çalışmalarını rahatlatmak

için her fabrikadan sırayla birer kamyon Mercime unu alınmasını planladık.2 kamyon sürekli

olarak mercimek unu taşıyacaktı.Taşıma işlemi düzenli olarak devam ediyordu.saat 11 sırasıda

durumu Bölge Müdürümüz Turgut ALPSAR'a telefonla bildirdim.Bölge Müfdürümüz çok kızmıştı,

bana kellen gider karışmam dedi,bende eğer yan ürünlerin bir kğ.ına zafrar gelirse  kellemi 

vermeye hazırım dedim.Tabi bu tür depolamanın mevzuatta yeri yoktu.Hiç denenmemişti.En 

önemlisi  bu şekilde depolama yapılması hususunda herhangi bir  talimatta yoktu.Benim amacım

Devlet malının bile bile 3-5 yemciye peşkeş çekilmemesi,ve devletin zor zamanlarda dahi çaresiz

olmadığını ,mutlaka gereğini yapacağının bilinmesi gerektiği husularıdır.

Yeşil mercimek imalatı yapan fabrikaların yan ürün depolarında bulunan 3 bin ton yeşil mercimek 

ununun 1000 tonu dökme olarak MUD a 2000 tonuda ofis sahasında Topraklı -polietilenli yığın 

olarak stoklandı.Mercimek imalatı yapan fabrikalar rahatlamış,imalatların aksamadan devam edeceği

ortam sağlanmıştı.Tabi bu arada G.Antep piyasasında yem sıkıntısı başlamıştı.Çünkü yemci firma-

ların hayalleri yıkılmıştı.TMO nun her an pes eeceğini düşünerek başka kanallardan yem teminine

gitmemişlerdi.G.Antep te yem sıkıntısı had safhaya ulaşınca,Nisan ayı ortalarında yem firmaları

TMO ya elmey başladılar.bizden yeşil mercimek unu ve kepeği talebinde bulunuyorlardı.Yapılan

taşıma,depolama masraflarınıda hesaba katarak Yeşil mercimek ununu 70.00 Tl./ton.dan kepeği

ise 10.00 Tl./ton.dan satmaya karar verdik.Mayıs ayının ortalarında tüm yan ürünler satılmıştı.

Herhangi bir zayiat da söz konusu değildi.Bu operasyon bize göre başarıyla tamamlanmıştı,Bundan

sonraki yan ürün ihalelerinde de fiyat yönünden herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.Ancak İşyeri teftişi

sırasında Mercimek ununun Topraklı-polietilenli yığın olarak stoklanması mevzuata aykırı olduğundan

Müfettişlere sayfalarca ifade verdim,Mevzuata aykırı hareket etmemden dolayı ceza alacağımı zaten 

biliyordum.Ne olursa olsun benim vicdanım rahattı.Devlet malının zarara uğramasını ve Devlet 

malının peşkeş çekilmesini önlemiştik.Benim doğrum buydu,.