ISLANAN  BUĞDAY YIĞINLARI

1976 Yılı hububat alımları devam ediyor.G.Antep şubede 24 saat çift vardiya alım yapıyoruz Haziran ayının or-taları,şubede yıllık denetim yapan Müfettiş İ.D.var.Müfettiş G.antep'li olduğu için akşamları kendi ailesinin evinde kalıyor,Teftişi gündüz yapıyor.Bir akşam saat 8.00 civarında Bölge Müdür Muavinimiz A.S.bey geldi be-  geldi.benim odamda oturmuş çay içiyoruz hemde alımlar hakında konuşuyoruz.Muavin bey,G.Antep'gelirken kırıkhan,Hassa,islahiye,Nurdağ işyerlerine uğradığını,ancak Hassa da çok fazla  yağış olduğundan bahisle       buğday yığınlarının yanına gittiğini,yığının en son kısmındaki buğdayınıslanmış olduğunu ve yığın tabanı ile buğday arasından su sızdığını gördüğünü söyledi.yani yığının baş tarafından giren su yığının sonunda çıkıyor- du, demektir ki, yığın tabanındaki buğdaylar suya doymuş ve artık suyu emmiyor bırakıyor.Muavin bey 3 yığında ayn durumdamıydı dedim.evet dedi.Bakın muavin bey eğer bu gece o yığınlar aktarılmazsa,sabaha hamurlaşır ve fermantasyon başlar.suyun girdiği kalınlı lığı bilmiyorum ama çok zayiat olur  Hassa ekip şefliği İskenderun Şube Müdürlüğüne bağlı olduğu için, hemen şube müdürünü arayıp tedbir almaları için talimat verseniz iyi olur dedim.Muavin bey İskenderun Şube Müdürü Bayram EVCİ beyi aradı durumu anlattı.Bayram bey elektrik mühendisi idi yeni şube müdürü olmuştu.Muavin bey ona şube müdür yardımcısı A.K yi arama-sını ve bir ekip kurup yığınları aktarmak üzere Hassa'ya gelmelerini söyledi.Ancak yarım saat sonra Bayram bey Bölge Müdür Muavini A.S beyi arayarak ekip kuramadıklarını bu nedenle ıslanan buğday yığınlarına bu gece müdahale edemeyeceklerini söyledi.Muavin bey'e yarın İskenderun'dan gelecek ekip ancak  öğle  saat lerinde hassa'ya ulaşacaktır.bu da  ıslanan buğdayın elden çıkması demektir.İskenderun şube Müdürü Bayram EVCİ beyi telefonla aradım.kendisine ben G.Antep'ten yarım saate kadar bir ekiple Hassa'ya hareket edeceği  mi,kendisininde hemen İskenderun'dan yola çıkmasını söyledim.Hassa'da Çukubirlik Binasının önünde buluş- buluşmak üzere sözleştik.hemen şube Şöförünü çağırdım.Elevatör makinisti Hüseyin Canlı ve ismini verdiğim 3 işçiyi evlerinden alarak getirmesini söyledim.yarım saat içinde ekip tamamlanmıştı.Şubeden lazım olan malzemeleri de arabaya yükledik.Muavin beye,sabah 07 de görevimin başında olacağımı söyleyerek yola çıktık.Hassa Eki şefliğinde telefon olmadığı için irtibat kuramıyorduk.saat 10.30 civarında Çukobirlik binasını önünde İskenderun Şube Müdürü Bayram beyle buluştuk.doğruca ekip hububat depolama sahasına gittik bekçiden başka hiç kimse yoktu.buğday yığınlarını kontrol ettim evet buğday ıslanmıştı artık yumuşamaya başlamıştı.Bayram bey idari binaya giderek ekip personelini getirdi.İskenderun'dan gelen araçla,bizim geldiği-  miz araçların farlarını yığınlara doğru çevirdik,elevatörleri kurduk ve yığınların ön tarafına temiz polietilen açarak aktarma işlemine başladık.ben ve bayram bey hariç getirdiğim 3 işçi ile birlikte tüm ekip personelide ellerinde kürek aktarma işlemine yardım ediyordu.Sabah saat 05.30 a kadar 2 yığın tamamen aktarılmış ıslak polietilen  leri değiştirilerek yeniden depolanmıştı.Kalan bir yığnın ise tamamen aktarılmış ancak yarsısı yeniden depolan  mıştı.Bayram beye benim saat 07.00 de G.Antep şubede olmam gerektiğini,geri kalan işlemi ekip personelinin rahatlıkla yapabileceğini söyleyerek oradan ayrıldım.Islanan buğday aktarılarak olması muhtemel zayiat önlen mişti.Tam saat 07.00 de şubeye girdim elevatör makinisti ve işçileri evlerine gönderdim.ben de odama geçtim gündüz ve gece yapılan alım miktarlarını Bölge müdürlüğüne bildirmek üzere tabloya döktüm.Bekçi bir çay getirdi,Bölge Müdür muavinimizi sordum daha uyuyordu.Şubede hububat alımı devam ediyordu,alım mahali,ara ba baskülü ve boşaltma yerlerini dolaştım herhangi bir sorun olmadığını yerinde görerek tekrar odama döndüm telefonum çaldı,arayan Müfettiş beydi,benden bir dosya istedi dosyayı götürdüm.Bölge Müdür muavinimizde müfettişin odasındaydı.ben dosyayı verdim tam çıkıyordum ki,muavin bey,recep bey, gece Hassa'da ne oldu  ne yaptınız diye sordu.cevap vermedim.Bu konunun konuşulmasını istemiyordum.Hele Müfettişin duymasını hiç istemiyordum.Bir çok kişi  zarar görebilirdi.Müfettiş bey ne Hassa'sı dedi.

Muavin beyde,Hassa ekibinde dün yağan yağmurlardan dolayı 3 yığın su almıştı Recep bey dün gece bir ekip
kurup o ıslanan yığınları aktarmaya gitmişti onu sordum dedi.Müfettiş bey,yığınların ıslandığını Recep beye kim söyledi,muavin bey,ben iskenderun'dan gelirken tesbit ettim,akşam Recep beye anlattım.Müfettiş bey, Hassa Recep beye mi bağlı ki gidip yığın aktarıyor dedi.İskenderun Şube Müdürü yokmu o ne yapıyor.Muavin bey'de Elektrik mühendisinden Şube Müdürü yapılırsa işte böyle olur dedi.Müfettiş beyde,muavin beye,sen ziraat mühendisi olmuşsunda ne olmuş,Hassa'da yığınların su aldığını görüyorsun ama müdahale etmiyorsun buraya gelip anlatıyorsun dedi ve odasından çıkarak benim odama girdi.Teftiş Kurulu Başkanını aradı ve duru- mu anlattı.Bir hafta sonra Muavin bey Bölge Müdür Muavinliği görevinden alındı.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 Recep ERDOĞ